I lördags skrev jag (Eva) tillsammans med SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt om ”Bostadsbrist hindrar utveckling”  i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. “Om inte produktionen av fler studentbostäder underlättas blir bostadssituationen en flaskhals för Uppsalas utveckling.”

“Utan ett bra erbjudande väljer (de internationella) forskarna ett annat lärosäte i världen. Detsamma gäller studenters val. Enkätstudier som gjorts med stadens internationella studenter, viktiga ambassadörer i sina hemländer, har visat att bostadssituationen upplevs som mycket bekymmersam,”

Läs gärna hela debattartikeln i UNT.