En dagsfärsk analys från Universitetskanslerämbetet visar att antalet utbildningsplatser för helårsstudenter i Sverige minskade med totalt 10.600 från 2011 till 2012. Antalet utbildningsplatser vid universiteten och högskolorna blir färre eftersom den tillfälliga utökningen av anslagen har upphört, samt neddragningar av takbelopp på grund av införandet av studieavgifter och så kallade inaktiva studenter.

Det här är något som vi vid Uppsala universitet också har sett effekterna av. Mellan 2011 och 2012 minskade antalet utbildningsplatser med 2,2 procent, motsvarande 517 studenter. Det var första gången på fem år som antalet studenter vid Uppsala universitet faktiskt blev färre, trots att söktrycket var större än någonsin. Vi vet att det blir en ytterligare nedgång under 2013. Det blir alltså svårare att komma in samtidigt som allt fler vill utbilda sig.

Någon permanent utbyggnad av utbildningsvolymen har inte skett på flera år och är inte att vänta inom den närmaste framtiden, snarare handlar det om volymmässiga indragningar och omfördelningar av olika slag, skriver Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Jag ställer mig väldigt frågande till den här utvecklingen. Behovet av välutbildade människor fortsätter att öka, och då borde man i stället satsa på att stärka den högre utbildningen. Både kvantitativt och kvalitativt. Vissa av de tillfälliga platserna har visserligen lagts tillbaka temporärt, men tyvärr inte för Uppsala universitet trots vårt rekordhöga söktryck.

Läs hela analysen från Universitetskanslerämbetet här.