Sydafrikas ambassadör Mandisa Dona Marasha gästade oss idag. Hon ville diskutera SANORD och hur fler universitet utanför Sydafrika kunde engageras i olika samarbete. Vi tog upp den omfattande verksamhet och samarbeten som Uppsala universitet har i Afrika inom ISP, International Science Programme, Forum för afrikastudier och en kommande Erasmus Mundus ansökan för  regionen.