Onsdag eftermiddag vid 16-tiden börjar tidskriftsrummet i Ekonomikum-biblioteket fyllas och när klockan blir kvart över är det fullt – studenter, lärare och seniormedborgare i god blandning. Då inleds en föreläsning som varar i – just det – femton minuter. Mats Larsson, professor i ekonomisk historia, talar om finanskriser förr och nu. Hur uppkommer finansiella kriser? Obalans som innebär att stora krediter kommer under tryck. Inflation slår över i deflation. Stora kreditförluster för bankerna. Hur löses sedan kriserna? Först väntar staten på att bankerna skall lösa det enskilt eller gemensamt. Men till sist har staten hittills alltid gått in med stöd för att återställa ordningen. I samband med föredraget invigs också en utställning om finansiella kriser under 1870-, 1920-, 1930- och 1990-talen.

Detta är andra gången ”En kvart över” arrangeras. Initiativtagare till denna trevliga idé är Cecilia Petersson vid Ekonomikumbiblioteket. Vem har inte en kvart över och hur kan man motstå frestelsen att lära sig något nytt på den korta tiden? Ambitionen är att genomföra två arrangemang per termin på Ekonomikum, och att samma idé skall komma till användning också vid andra bibliotek.
Anders Malmberg