Det var många ärenden när konsistoriet sammanträdde idag, bland annat årsredovisning för 2012, revisionsplan för 2013 och budgetunderlag till regeringen för perioden 2014-2016. Rektor fick också uppdrag att inleda en revidering Uppsala universitets Mål och strategier. Vi ser gärna ett brett engagemang i detta arbete.

Årsredovisningen för 2012 visar fortsatt stark utveckling på forskningssidan med mer externa medel, fler anställda och ökat antal publikationer. Samtidigt har vi redan 2012 sett minskad volym på utbildningssidan och den krymper ytterligare under 2013. Vad vi tycker om detta har vi upprepat flera gånger. Utbildningsvolymen är en av de viktigare frågorna i budgetunderlaget och i kommande dialog om framtiden med departementet. Roligt är att vi med råge nått jämställdhetsmålet för nya professorer. 41 % av de nya professorerna 2012 var kvinnor. Det mål som regeringen satt upp var 36 %.

Den fråga som stått mest i fokus inför mötet gällde vilken organisation som ska få kårstatus vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten från 1 juli. Ärendet är komplicerat. Idealiskt sett skulle förstås studenterna själva komma överens om hur det vill organisera sig och av vem de vill företrädas. Den frågan borde, rent principiellt, varken konsistoriet eller universitetet lägga sig i.

Samtidigt var det denna gång två organisationer som ville företräda samma studenter, Uppsala studentkår (US) och Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Då åligger det konsistoriet att välja. Beslutet skall inte grundas på någon värdering av de olika kårernas som verksamhet utan enbart på vilken organisation som har det starkaste stödet bland studenterna inom ett avgränsat område. US har flest medlemmar medan en särskild omröstning, efter ett gemensamt initiativ från båda kårerna, visade ett stort försteg för UTN.

Efter diskussion beslutade ett enigt konsistorium att ge UTN kårstatus inom teknat-fakulteten. Därmed får Uppsala universitet fyra kårer från halvårsskiftet. Farmaceutiska studentkåren har som tidigare kårstatus för sin fakultet. Studentkåren vid Högskolan på Gotland, Rindi, får kårstatus för utbildningarna vid Uppsala universitet Campus Gotland. Uppsala studentkår behåller kårstatus för övriga universitetet. (Också bland ekonomstudenterna fanns en konkurrenssituation. Här förelåg endast uppgifter om medlemstal, och US har många fler medlemmar än föreningen Uppsalaekonomerna. Därför var beslutet att ge US kårstatus för denna del av universitetet jämförelsevis okomplicerat.)

Det var viktigt att konsistoriet kunde komma till beslut redan på vårterminens första sammanträde, för att ge studenterna så mycket tid som möjligt att förbereda de samarbeten som nu kommer att krävas. Vi hoppas och tror att våra engagerade och duktiga studenter ska kunna komma överens, och även fortsättningsvis garantera det kvalificerade studentinflytande som är så viktigt för utvecklingen av Uppsala universitets utbildningar.

Eva Åkesson och Anders Malmberg