Som ni har sett är nomineringsgruppen klar med sitt förslag på externa ledamöter till konsistoriet.  Förslaget lämnades in i måndags till regeringen. I nomineringsgrupp har landshövding Peter Egarth, förre rektorn Anders Hallberg samt studenten Tove Leire deltagit.

Följande personer är nominerade av gruppen till ordförande respektive ledamöter i konsistoriet för Uppsala universitet för perioden 1 maj 2013 – 30 april 2016:

  • Docenten Carola Lemne, VD och koncernchef, ordförande, nyval
  • Filosofie doktorn Agneta Bladh, omval
  • Entreprenören Birgitta Ed, nyval
  • Professorn Uli Hacksell, verkställande direktör, nyval
  • Förlagschefen Peter Luthersson, omval
  • Styresmannen Christina Mattsson, nyval
  • F verkställande direktören Lars Pettersson, omval
  • Verkställande direktören Johan Wall, nyval

Som jag har uttalat tidigare: ”Det är ett förslag på ett mycket kompetent och engagerat konsistorium. Konsistoriet har en viktig funktion i det fortsatta strategiarbetet vid Uppsala universitet. Vi avvaktar regeringens formella beslut. Jag ser fram emot att den nya styrelsen sammanträder för första gången i juni.”
Pressmeddelandet.

Idag kommer Storbritanniens ambassadör Paul Johnston på besök. Han ger en förseläsning med titeln: Europe’s Future: A UK View . Imorgon är det möte med konsistoriet. Det är en hel del tunga ärenden på dagordningen såsom årsredovisning 2012, bugetunderlag, ett antal rapporter från internrevisionen och frågan om status som studentkår. På torsdag är det dags för ett nytt institutionsbesök, denna gång på matematiska institutionen. På fredag är det studentsamverkan. Detta är några axplock ur veckan som kommer. Som ni ser är det ett omväxlande och stimulerande  arbete att vara i ledningen för Uppsala universitet.