En osedvanligt grå och slaskig februarivecka har lysts upp av ett par uppfriskande debatter och intressanta föreläsningar.

Premiär för ”Åsikt Uppsala”
I veckan var det premiär för ”Åsikt Uppsala” som är ett nytt samarbete mellan Uppsala universitet och UNT, med ambitionen att etablera en debattarena för aktuella ämnen. Rubriken vid premiären var: “Vid 33 är man passé – är ålder det nya glastaket?” Lokalen på GH nation var överfull och det var många som deltog i debatten. I panelen fanns Barbro Dahlbom-Hall, studentkårens vice ordförande Yasmin Hussein, samt forskarna Joakim Palme, Anders Forslund och Leif Lewin. Roligt att det blev så stort intresse. Evenemanget är öppet för allmänheten och alla intresserade hälsas välkomna till framtida tillfällen som kommer att arrangeras två gånger per termin. Mer om innehållet i själva debatten kan ni läsa i UNT som också har haft flera debattartiklar de senaste dagarna kring temat ålder. Ni kan även läsa om debatten på webben eller se den på UNT:s webb-TV.

Senaten om de två kulturerna
Också den Akademiska senaten arrangerade debatt, denna gång i Thunbergs-salen i Linneanum, som generöst ställdes till förfogande av SCAS. Vetenskapernas olika kulturer var temat, aktualiserat av ett halvt sekel passerat sedan C. P. Snow höll sin berömda föreläsning i Cambridge om “The Two Cultures”. Snow hävdade ju att det uppstått en farlig klyfta mellan naturvetenskap och humaniora (eller noga räknat mellan ”scientists” och ”literary intellectuals”).

Inbjudna inledare var Bengt Gustafsson, professor emeritus i astrofysik, Folke Tersman, professor i praktisk filosofi samt Christoffer Svanströmer, studerande vid Högskolan Gotland.

Det kvarstående intrycket av diskussionen var att skillnaderna mellan de två kulturerna inte skall överdrivas och att det inte i första hand handlar om oöverstigliga metodologiska klyftor. Snarare fördes det fram att det finns onödiga hinder för de som försöker inleda dialoger och konkreta samarbeten ”över gränsen”. Diskussionen handlade sedan bland annat om i vilken utsträckning hindren i första hand är av byråkratisk natur eller om det, som bl.a. undertecknad prorektor hävdade, finns mer djupgående institutionella skäl (starka och ibland självtillräckliga discipliner).

Celsius-Linnéföreläsningar
Under veckan har också årets Celsius-Linnéföreläsningar avhållits. Uppsala universitet har ju ett antal årliga hedersföreläsningar, där framstående internationella kolleger bjuds in för att dela med sig av vunna insikter och framtidsutsikter inom olika forskningsfält. Det är en fantastisk tradition som vi verkligen skall värna. Dessa öppna föreläsningar bidrar till att visa upp vetenskap när den är som bäst, både internt inom universitetet och gentemot det omgivande samhället.

För den som missade årets Celsiusföreläsning av Professor William J. Dally, NVIDIA och Stanford University, USA, och Linnéföreläsningen av Professor Gene Myers, Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Tyskland finns de att avnjuta på webben.

Eva Åkesson och Anders Malmberg