Vi har lyft internationalisering som en av de fyra viktiga strategierna för att nå målen om världsledande forskning och förstklassig utbildning. Det yttersta målet är att universitetet med sina forskningsresultat, utbildning och sin samverkan ska bidra till en bättre värld.

Intensifierat arbete med rekrytering av internationella studenter, ökad mobilitet på samtliga nivåer och fokus på att utveckla fler masterutbildningar på engelska är några av huvudpunkterna i det nya handlingsprogram för internationalisering som antogs vid tisdagens rektorssammanträde. I anslutning till handlingsprogrammet beslutades också om ett internationellt utvecklingsprojekt under 2013-2014 med särskilda resurser till tre angelägna områden (1) utvecklad internationell marknadsföring och rekrytering till våra engelskspråkiga utbildningar, (2) utvecklingsmedel för befintliga och nya masterutbildningar på engelska, gärna i anslutning till våra starka forskningsområden samt (3) ett delprojekt som syftar till att etablera Uppsala University Summer School. Läs om internationalisering och  den nya planen här.

Ledamöter i ett internationellt råd ska snart utses av  rektor, det blir en gruppering med företrädare för våra vetenskapsområden och studenter. Den som blir rektorsråd för internationalisering kommer att bli ordförande. Vi håller på med att intervjua alla som har lämnat intresseanmälan att bli rektorsråd, roligt att så många har visat intresse för denna viktiga roll. En av de första uppgifterna för det internationella rådet tillsammans med rektorsrådet är att ta fram förslag till reviderat program för internationalisering och handlingsplan från 2014.