Positivt besked: Samarbetet inom nätverket U4 tillsammans med universiteten i Groningen, Ghent och Göttingen har pågått sedan 2008. Vi har haft joint Master Programmes, joint PhDs, gemensamma Winter-schools för doktorander, studentutbyten och gemensam kompetensutbildning för personal bland mycket annat. Under hösten sökte Göttingen med stöd av oss andra strategiska medel från tyska vetenskapsrådet DAAD för att vidareutveckla nätverket. Vi har nu fått det positiva beskedet att nätverket tilldelats knappt en miljon Euro under fyra år. Pengarna ska användas till summer-schools för studenter och doktorander, längre och kortare forskningsvistelser för doktorander och forskare samt andra utbyten och samarbeten inom alla vetenskapsområden och samarbetsfält. U4 kan nu bli en än viktigare del av vår internationella strategi.

Ni har väl inte missat att boka in Åsikt Uppsala på onsdag? Temat för debatten är:  Vid 33 är man passé – Är ålder det nya glastaket?
Tid och plats: GH nation, 13 februari, klockan 19. Läs mer här.