Snart är det jul och det är mycket ska bli klart före julledigheten. Det märker vi inte minst på antalet ärenden som är på dagordningen inför morgondagens rektorssammanträde. Idag har vi årets sista ledningsråd. Vi blickar framåt och går igenom tidplanen för VP 2014. Vi har också en föreberedande diskussion inför utarbetandet av budgetunderlag för 2014-2016. Det är ett viktigt dokument för att tydligt kommunicera framtida behov till utbildningsdepartementet både inom utbildning och inom forskning.

Imorgon åker jag till Gotland för att vara med på en julfest. Nu i december fattade regering beslut om att Uppsala universitet och Högskolan på Gotland ska få gå samman 1 juli 2013. Jag är övertygad om att Campus Gotland kommer på flera sätt bidra till Uppsala universitets mångfald och utveckling, med liberal education, med pedagogisk utveckling med nätbaserad utbildning, genom samverkan på Gotland med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt. Vår ambition är att öka närvaron på Campus Gotland, både studenter och anställda. Vårt uppdrag är att verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning.

Veckan kommer att avslutas med en diplomeringsceremoni på fredag för våra engagerade studenter i kårer och nationer.