Det går bra för Uppsala universitet! Det är alltid lika roligt att säga det. Den här gången är det vårt EU-kontor som i veckan har tecknat sitt tvåhundrade kontrakt inom sjunde ramprogrammet. Uppsala universitet toppar nu listan över beviljade EU medel i kronor för 2012 och vi är också det svenska lärosäte ökar mest när det gäller finansiering från  EU.