Idag tog konsistoriet beslut om utfasning av utbildningsbidrag för doktorander. Ett viktigt beslut som handlar om likabehandling och goda villkor för våra doktorander i framtiden. Vidare togs beslut om tillägg till verksamhetsplanen för 2013 för Campus Gotland. I tisdags tog riksdagen beslut att säga ja till att Högskolan på Gotland går samman med Uppsala universitet. Det innebär att samgåendet sker den 1 juli 2013. Efter ett långt och intensivt arbete som många deltagit i kan vi nu förverkliga vår vision för Campus Gotland. Uppsala universitet har en lång tradition av förnyelse med kvalitet som ledstjärna och Campus Gotland blir nu en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Nu på lunchen är jag på väg till Musikhjälpen som håller hus på Ångström. Ett initiativ som är tagits av en av våra engagerade studenter. Musikhjälpen är ett insamlingsevent för att ge barnen i slummen rent vatten, det pågår 10-14 december. Bra initiativ.

Några av er har reagerat på rubriken på förra blogginlägget. Det var en tillspetsad rubrik som kan misstolkas. Vissa har tolkat det som att jag uppfattar som mitt uppdrag som negativt. Så är det absolut inte, tvärtom. Alla uppgifter är lika viktiga och jag ser många spännande utmaningar i kniviga ärenden som ska lösas till det bästa för hela universitetet. Tråkigt om några av er har tagit illa upp.

Nu vill jag  önska er alla en trevlig helg!