I år firar vi 120 år av bulgariska studier vid Uppsala universitet. Det görs bland annat med utställningen ”Alphapretation Bulgaria”, som invigdes i onsdags med närvaro av ambassadör Stoev. Den finns vid Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L. Idag lärs det bulgariska språket ut på ett enda universitet i Norden och vi är givetvis stolta över att detta universitet är Uppsala.

I onsdags inbjöd landshövdingen till Bostadsmöte på Uppsala slott. Bostadsminister Stefan Attefall redovisade regeringens insatser för att få fart på byggandet i landet och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt presenterade existerande byggprojekt och –planer i Uppsala. Onekligen är tillväxten i Uppsala just nu imponerande, och glädjande nog är ett stort antal ungdoms-/studentbostäder nu på gång.

Under veckan har universitetet haft besök av Hanne Smidt. Hon har intervjuat utbildningsledare och andra, inklusive oss i ledningen, om hur vi arbetar med att följa upp våra studenter, från antagning och introduktion, genom utbildningen och ut i arbetslivet. Intervjuerna är en del av ett projekt som Hanne Smidt genomför för universitetets räkning, TRACKIT Uppsala University – Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths. Hanne har stor erfarenhet av dessa frågor från olika universitet i Europa. Det skall bli väldigt spännande att se vad hon kommer fram till.

Senaten igår tog upp “Fusk är det bristande moral, bristande undervisning, bristande examination eller…” Inledningarna av Magnus Hallberg, universitetsjurist och  Erik Brattgård, rådman, blev nog  en ögonöppnare för några av oss. Under rektors dialog med senatorena tog vi upp frågan om att arbeta efter 67 – behov av en ny policy. Bra diskussion och vi tackar för alla kloka inspel till vårt fortsatta arbete med frågan.