I veckan har det varit många debatter. I onsdag deltog jag i debatter både på Jämställdhetskonferensen på KTH och  på TCO’s konferens ”Utbildning för ett bra liv 2012″. Temat för paneldebatten på KTH var ”Möjligheter och utmaningar för jämställdhetsarbetet i en mer autonom högskola”. Temat för paneldebatten var dimensionering och resurstilldelning på TCO konferensen. Jag lyfte de neddragningar av dimensionering som sker i högskolesektorn och som vi känner av här på Uppsala universitet. Åsa Kettis deltog i en debatt om kvalitet och hade många bra inlägg om kvalitetssäkringssystemet.

I onsdags var det informationsträffar med debatt om byggplanerna i kvarteret plantskolan, på eftermiddagen för anställda och på kvällen för allmänheten. Anders Malmberg, Ann Fust och Lennart Ilke representerade universitetet. Tobias Gagner från den danska arkitektfirman 3XN presenterade det tänkta huset i ord och bild. I den tillhörande utställningen ingick också en modell av huset och omgivningarna i trä. Glädjande nog tycks de flesta ha förståelse både för att det växande universitetet har behov av en ny byggnad för förvaltning, ledning och studentmottagning och att den tänkta lokaliseringen ur verksamhetssynpunkt är bra. Däremot finns det – naturligt nog – olika uppfattningar när det gäller husets utformning. Vissa anser att den moderna byggnad som föreslås adderar ett värde till de historiskt präglade omgivningarna. Andra har motsatt uppfattning. Nu fortsätter parallellt processen runt kommunens detaljplanearbete, där alla berörda och intresserade får möjlighet att yttra sig, och arbetet med att vidareutveckla arkitektförslag och ekonomiska kalkyler mm. Diskussionen lär fortsätta. För alla som inte kunde komma finns möjlighet att finns möjlighet att ta del av mötet via webb-tv.

Idag var det SUHFs konferens om ”Styrning, ledning, makt – akademi och administration i samspel”. Tidigare prorektor Kerstin Sahlin talade om ”Vem kan göra vad i det förändrade universitetslandskapet? – Trender och traditionella organisationsprinciper i samspel.”

Hela veckan pågår installationsföreläsningar i universitetshuset. Här finns också möjlighet att se och lyssna till dessa i efterhand via webb-tv. Imorgon är det professorsinstallation i universitetsaulan med början kl 15.00. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

  • Patrik Aspers: Envaro och samvaro
  • Stefan Swartling Peterson:  Global hälsa – världens chans!
  • Anna Qvarnström: Evolutionens  kärna: Artbildning

Välkomna att komma och lyssna!