Torsdag – fredag i förra veckan var det internat med konsistoriet. En stor del ägnades åt övergripande och strategiska diskussioner. Först hade Kerstin Jacobsson en genomgång av Forsknings- och Innovationspropositionen, Anders och jag gav våra reflektioner ur ett universitetsgemensamt perspektiv. Sedan kommenterade våra tre vicerektorer frågor som var mer områdesspecifika i relation till proppen. Vicerektorerna hade även genomgångar om utbildningsstrategier. Vi återkommer med ett längre blogginlägg om proppen framöver. Vi fick intressanta presentationer av Nobelprisen i litteratur, fysik, kemi, medicin och ekonomi. Dessa var mycket uppskattade av våra ledamöter i konsistoriet.  Dag två inleddes med genomgång av våra Mål och strategier och tillhörande program. Behöver du uppdatera dig finns de här: http://www.uu.se/om-uu/mal-strategier-planer/

Sammantaget tyckte konsistoriet att de flesta övergripande dokument håller men att de behöver utvecklas. Mål och strategier behövs kortas, göras spetsigare och tydliggöra vår unika profil. Även denna diskussion tänkte jag återkomma på bloggen med ett mer utförligt inlägg längre fram.

Under själva styrelsen var beslutet kring meriteringstjänster som stod i centrum. Läs vårt förra gärna vårt tidigare blogginlägg om meriteringstjänster.

Igår, måndag, var vi på institutionsbesök.  Jag citerar Anders Malmbergs twitter:

” Gissa vilken inst-IT-ution vi besöker idag, och lär oss om SNIC, UPMARC, WISENET, CBA och UPPMAX …”

Stort tack för bra besök med många intresseväckande diskussioner. Mycket lärorikt för oss.