En vanlig fråga i samtal med medarbetare har varit: Hur går det med meriterings­anställ­ning­arna? Vi har omväxlande kunnat svara att de är på gång eller tvingats notera att frågan ligger still.

Nu är vi i mål. Idag har konsistoriet beslutat om en revidering av vår anställningsordning. Därmed är det åter möjligt att rekrytera biträdande lektorer och forskarassistenter till Uppsala universitet. Genom att vi inför dessa två varianter av meriteringsanställning kommer vi att kunna anställa och ge utvecklings­möjligheter till många fler än om vi bara valt den ena eller den andra.

När högskoleförordningen ”avreglerades” den 1 januari 2011 försvann de dåvarande anställningsformerna forskarassistent och biträdande lektor. Efter många turer kom nu i höst en ny förordning som gör det möjligt för svenska lärosäten att anställa lärare i längst fyra år, för att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för.

Frågan om meriteringsanställningar och karriärstegar ventilerades ju grundligt i arbetet med den nya anställningsordningen 2010/2011. Med de förutsättningar som gavs nu i höst så har vi ökad möjlighet att möta olika behov som finns inom universitet.

För vår långsiktiga kompetensförsörjning behöver vi en attraktiv ingångstjänst som innebär att vi gör brett upplagda rekryteringar av lärare/forskare som efter fyra år kan prövas för befordran till anställning (tills vidare) som lektor inom områden där vi bedömer att vi har ett långsiktigt behov av lärare. Men det finns också områden där universitetet har forsknings­resurser som gör det möjligt att erbjuda attraktiva meriteringsanställningar utan att vi är säkra på att det finns ett långsiktigt lärarbehov inom just det fältet.

Det är därför vi nu inför två varianter av meriteringsanställning – biträdande lektor och forskarassistent – med samma behörighetskrav och samma möjlighet till meritering. Skillnaden är att en biträdande lektor kommer att kunna bli prövad för befordran till universitetslektor, medan forskarassistenten inte har den möjligheten.

Långsiktigheten i de biträdande lektoraten bör göra dem väldigt attraktiva. Vi ska arbeta aktivt med våra rekryteringsverktyg för att skapa största möjliga nationella och inter­natio­nella konkurrens kring dessa anställningar. Men vi bedömer att även anställningarna som forskarassistent kommer att bli mycket attraktiva. Även om de inte kan leda till långsiktig anställning skapar de möjlighet för både vetenskaplig och pedagogisk meritering som rustar innehavarna av dessa fyraåriga anställningar för fortsatt akademisk bana.

Det är väldigt bra att vi nu har det på plats. Rekryteringsläget kunde knappast varit bättre. Vi har ett gott resursläge, och det finns ett uppdämt behov av dessa anställningar inom gruppen som disputerat under senare år. Nu handlar det om att utnyttja situationen strategiskt: att rekrytera post-docs, forskarassistenter, biträdande lektorer, lektorer eller professorer beroende på den konkreta miljöns aktuella kompetensbehov.

Även om hela processen sedan 2011 varit utdragen skall vi vara nöjda med hur snabbt vi kommit i mål sedan de nationella förutsättningarna kom plats nu i höst.  Rektors ledningsråd har agerat styrgrupp för ett arbete som drivits i rekordfart av personalavdelningen under Stina Nyströms fasta ledning. Bra jobbat!

Trevlig helg önskar Eva Åkesson och Anders Malmberg