Idag var vi i universitetsledningen hos TekNat för verksamhetsdialog. Syftet med  verksamhetsdialog mellan rektor och vetenskapsområdena är att få tillfälle till diskussion kring strategiska frågor som normalt inte får utrymme i budgetdialogerna. Ett annat syfte är att rektor ska lära känna organisationen, dess utmaningar och möjligheter bättre. Ett tredje syfte är sprida goda exempel på kvalitetshöjande åtgärder. Varje vetenskapsområde har inför dialogen möjlighet att lyfta upp områdesspecifika eller gemensamma frågor som är av särskild vikt ur ett långsiktigt och kvalitetshöjande perspektiv. Jag måste säga att det var enormt givande för min del och det andra syftet att rektor ska lära känna området bättre blev med råge  uppfyllt. Tack för väl förberedda genomgångar och intressant dialog.

Nu har även besked kommit från Vetenskapsrådet om ansökningar inom medicin och hälsa. Totalt har 365 projekt beviljats bidrag på närmare 1,4 miljarder. Av dessa fick Uppsala universitet 158 miljoner till 43 projekt eller forskartjänster. Vi gratulerar till de lyckosamma ansökningarna!

http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/id=2120&area=2,12,16&typ=artikel&na=&lang=sv