Revidering av anställningsordningen tog större delen av Rektors Ledningsråd igår. Sedan i augusti har vi möjlighet att anställa lärare tills vidare, dock längst fyra år, för att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet
för. I detta fall universiteteslektor.  Vårt förslag till konsistoriet kommer att vara meriteringsanställningar, forskarassistent och biträdande lektor, med samma behörighet och möjlighet till meritering. Men biträdande lektor kommer att kunna bli befordrad till universitetslektor efter prövning av behörighet.

Måndag – tisdag i denna vecka har vi företrädare för Göteborgs och Lunds universitet på besök här hos oss. Anders Malmberg är värd för besöket som fokuserar på olika kvalitetsfrågor. Jag tycker det är bra att vi samarbetar och utbyter erfarenheter kring kvalitetsfrågor. Det är ett samarbete som initierades mellan våra universitet när Kerstin Sahlin var prorektor.

Igår kväll hade jag förmånen att få tala inför Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap om Uppsala universitet och dess framtid. Det blev många frågor direkt efter föredraget och vid tedrickandet efteråt. På eftermiddagen öppnade jag ”Joint UEM – ISP Workshop”, arrangerad av International Science Program. ISP administrerar och samordnar de svenska lärosätenas forskningssamarbete med Eduardo Mondlane University, Mocambique.