När senaten träffades under onsdagsförmiddagen var huvudrubriken ”Forskningsanknytning – tomt honnörsord eller realitet?”. Thomas Bull och Lars Hagborg från KrUUt-sekretariatet inledde diskussionen. Panelen utgjordes av fem studenter från olika vetenskapsområden, och sen fick senaten som helhet tillfälle att komma in i samtalet.

Många kloka synpunkter framfördes. Det blev väldigt tydligt att forskningsanknytning handlar om mycket mer än att lärarna skall vara vetenskapligt kompetenta, eller att studenterna på olika sätt ges information om pågående forskning. Kärnan i forskningsanknytningen är snarare att utbildningen utgår ifrån vetenskapligt beprövat och aktuellt stoff, samt att undervisningsformerna stimulerar studenterna att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt, inklusive kritiskt tänkande.

Momentet ”Rektors dialog med senatorerna” ägnades åt den diskussion som under hösten förs i ledningsrådet om strategiska prioriteringar för det universitetsövergripande utvecklingsarbetet. Ledorden för den diskussionen är kvalitet, internationalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Eva Åkesson och Anders Malmberg