Söndag – måndag deltog vi i U4 mötet i Groningen. U4 är ett nätverk som består av fyra universitet: Uppsala universitet, Groningen, Göttingen och Gent.
Vi som deltog i mötet var: Eva Åkesson, Anders Malmberg, Helena Danielsson, Britt Skogsied,  Ann Fust, Lars Burman, Sven-Erik Brodd, Kay Svensson, Per Cullhed, Oskar Pettersson. Oskar är koordinator för vår del för U4, kontaktinformation: Oskar.Pettersson@uadm.uu.se

Det finns olika grupperingar som arbetar med specifika frågor och projekt inom U4 nätverket:
Humanities; Social Sciences, Law, Economics; Science and Technology; Medical Science and Pharmacy ;Library &  Museum; University Management; Graduate School
Nätverket U4 har haft ett fokus på Erasmus Mundus och är en starkt bidragande faktor till att vi nu under 2012 har blivit partner i 8 projekt och koordinerar PEACE i Latinamerika. Framgent lyfts olika benchmarking, forskarutbildning, internationalisering fördjupa samarbeten och fullfölja pågående projekt. Nästa möte bli i Gent.

Mer information om U4 finns här:

http://www.inter.uadm.uu.se/om_oss/Natverk/U4/

http://www.u4network.eu/