Idag nåddes jag av nyheten att Högskoleverket uteslutits från den internationella utvärderingsorganisationen ENQA. Tyvärr, för vi behöver ett externt utvärderingssystem för högre utbildning som är internationellt erkänt. Det är en förtroendefråga för svensk utbildning i världen.

På kort sikt blir därför vårt interna kvalitetsarbete ännu mer viktigt. Uppsala universitet har ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete som vi ska vara stolta över. En tradition av utvärderingar som belyser allt från undervisnings- och examinationsformer till utbildningens relevans för arbetsmarknaden. I höst får vi besök av en internationell grupp med kunniga kollegor från nätverket Matariki. De ska göra en genomgång av vårt KrUUT projekt. (Kreativ utbildningsutveckling). Detta är en unik möjlighet för oss att få kvalificerad återkoppling på vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Låt oss ta vara på denna möjlighet.

Det är två år till att Högskoleverket kan ansöka om medlemskap på nytt. Förhoppningsvis kan vi tillsammans med andra lärosäten och Högskoleverket konstruktivt arbeta för ha ett system som håller internationell standard och främjar utveckling på plats till dess.
Läs mer på SUHFs hemsida
Läs mer på HSVs hemsida