Hösten gör sig allt tydligare påmind nu om mornarna. Det är lite kyligare och lite mörkare. Jag gillar hösten med terminsstart och nya studenter.

I veckan som ligger framför mig har vi bland annat två besök av ambassadörer, från Portugal och Bulgarien. Vi får besök imorgon av MAX IVs nye föreståndare Christoph Quitmann. Han tillträdde nyligen och det är bra att vi etablerar en god kontakt. Från hemsidan kan man läsa: ”Dr. Christoph Quitmann kommer närmast från tjänsten som verksamhetsansvarig på laboratoriet för synkrotronljus vid Swiss Light Source, Paul Scherrer Institutet i Schweiz. Dr. Quitmanns forskningsfält gäller främst ultrasnabba magnetiska fenomen och synkrotroninstrumentation.”

Imorgon ska jag också ha möte med SUHFs framtidsgrupp. Vårt uppdrag är beskrivet så här: ”Den grundläggande frågeställningen är vilka utmaningar som väntar svensk högskolesektor och vilken roll som universiteten kan eller bör spela i samhället? Av intresse för beskrivningarna är inte enbart utvecklingen i Sverige utan även vad som sker i EU och andra internationella trender. Det är också viktigt att få omvärldens syn på svensk högskolesektor, såväl från andra sektorer i Sverige som från nordiska lärosäten. En viktig utgångspunkt för arbetet är hur högskolesektorns ska möta en allt mer globaliserad omvärld vad gäller såväl forskning som utbildning och kunna tillgodose det framtida kompetensbehovet i samhällets olika sektorer.”
Om du vill veta mer om vad SUHF gör, titta gärna på deras hemsida: www.suhf.se

Jag ser också fram emot ett besök hos Institutionen för medicinska vetenskaper. En intressant vecka att se fram emot.