Ett dygn fullt med spännande diskussioner tillsammans med engagerade kollegor och studenter. Höstens internat med senaten hade ett inspirerande program med flera inbjudna externa gäster. Lars Haikola, universitetskansler tillsammans med vicerektor Bengt-Ove Boström från Göteborgs universitet bidrog till en givande debatt ”Nationella utvärderingar – kvalitetsgaranti eller tidslöseri”. Inledare till debatten ”Den akademiska frågan – om frihet i den högre skolan” var Henrik Berggren, journalist och författare till ESO-rapporten om
frihet i den högre skolan. Andra saker på dagordningen var: ”Vad behöver vi? Senatorernas åsikter om universitetsgemensamma funktioner”. Under punkten ”Rektors frågor – en dialog med senatorerna” lyfte Anders och jag de kommande budget och FoI-propparna samt meriteringsanställningar. Kul och givande, bra för oss i ledningen att få flera perspektiv på viktiga frågor från olika delar av vårt breda universitet. Stort tack till alla senatorer.