Igår samlades landets rektorer på Rosenbad för en genomgång av budgetproppen och forskningsproppen, “Mot bättre vetande”  med Jan Björklund. Jag vill inledningsvis säga att det egentligen inte var några nyheter som presenterades. De stora nyheterna hade redan presenterats på förmiddagen av partiledarna i alliansen. Men det är bra att få en fördjupad genomgång och att få möjlighet att ställa frågor. Jag vill också betona att vi inte har fått några siffror för respektive lärosäte äänu, de kommer i budgetproppen den 20 september.

Utgångspunkterna var:
långsiktighet, frihet, större möjlighet till risktagande,
ökad strävan efter kvalitet,
fokus på individ,
goda villkor för forskare,
insatser för näringsliv och samhälle
ökad nytta

Jag välkomnar forskningssatsningen. Att det satsas 1, 7 miljarder år 2013 som ökas till 4 miljarder år 2016 var inte en självklarhet för bara några månader sedan. Då var beskedet att förvänta er inte några stora pengar i fo-proppen, det blir inte som den förra proppen. Nu blir det en satsning i samma storleksordning. Jag välkomnar särskilt ökningen av fakultetsanslag som kommer att vara 900 miljoner 2016. Men ingen ökning år 2013 för det finns myndighetskapital i sektorn var beskedet av Björklund till oss rektorer. Det blir även ökningar till VR, FAS, Formas utan styrning vilken disciplin som avses. Man talar om 190 miljoner till humsam, men jag vill betona att det är ingen riktad satsning utan den andel som bedöms komma till det vetenskapsområdet i landet. Vidare  blir det riktade satsningar inom Life Science och ScilifeLab.  Vi är starka inom flera områden som nämns  och bör kunna bidra till kunskapsutvecklingen på ett bra sätt. Läs gärna hela skrivelsen här.

Utgångspunkterna för utbildning var: Ungdomskullarna minskar, kvalitet, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Tidigare kända beslut poängterades: studieavgifter, neddragningar pga inaktiva studenter och kvalitetssatsningar.  Ökning av vissa utbildningar kommer att ske som tidigare aviserat för läkare, sjuksköterskor, tandläkare, ingenjörer. När det gäller sjuksköterskor kommer lärosäten få hantera ökningen genom intern omfördelning enligt Björklund. 300 miljoner kommer 2013 – 2016 för tillfälliga platser. Det är de 4200 platserna som redan har diskuterats i media. I stort sätt alla lärosäten vill ha en del av dessa.

Glädjande är att man ökar SI stipendierna med 50 miljoner till 100 miljoner. Björklund utlovar även en översyn och ”städning” efter studieavgiftsreformen. Det välkomnar vi!