Det är spännande dagar. Det är nu ramarna för de kommande årens utbildnings- och forskningspolitik formas.

Alliansens alla partiledare med statsministern och utbildningsministern i spetsen presenterade delar av den kommande forskningspropositionen på SciLifeLab i Stockholm tidigare idag. Det kändes som en viktig markering att regeringen trots en ansträngd global ekonomi väljer att satsa på forskning. Att forskningspolitik är en angelägenhet för hela samhället. Som rektor för Sveriges främsta forskningsuniversitet är det naturligtvis glädjande.

Det blir en nivåhöjning av forskningsanslaget på 4 miljarder kronor fr.o.m 2016. En ökning som kommer att ske stegvis mot bakgrund av att lärosätena har outnyttjade och sparade anslag sedan tidigare. Den största delen är en höjning av fakultetsanslagen på 900 miljoner utan särskilda öronmärkningar. Det är bra!

Som väntat var innehållet en storsatsning inom life science där 200 välkomna miljoner går rakt in i SciLifeLab Uppsala-Stockholm. Att vi lärosäten i Uppsala och Stockholm tillsammans får förutsättningar att bygga en internationellt attraktiv forskningsmiljö för att möta några av de stora framtidsfrågorna inom hälsa och miljö. Ytterligare miljoner satsas på medicinsk forskning om bland annat antibiotikaresistens, åldrande, register och infektion.

Regeringen har ju presenterat delar av budgetpropositionen i olika etapper. Idag får jag och mina rektorskollegor vid alla Sveriges lärosäten en förhandsinformation inför budgetpropositionen och ett tillfälle
att diskutera satsningarna. Då får jag en möjlighet att se helheten. Jag behöver analysera innehållet och reflektera över konsekvenserna. Min spontana reaktion är: Det ser bra ut! Återkommer så snart jag kan.