Måndagens möte med rektors ledningsråd dominerades av diskussioner kring meriteringsanställningar. En förordning kom i augusti som ger oss möjlighet att få anställa lärare tills vidare, dock längst fyra år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. Vi vet att det är många som har väntat på att den här möjligheten och vi kommer att skyndsamt arbeta fram en revidering av anställningsordningen med rektors ledningsråd som styrgrupp. Vi siktar på att konsistoriet tar upp ärendet på novembermötet. Vi gick även igenom antagningsordningen för forskarutbildning som ska revideras.

På eftermiddagen var det en ceremoni för utdelning av Kai Siebahns pris med intressanta föreläsningar på Ångström. Årets Kai Siegbahnpris gick till Dr. Claudio Masciovecchio från Elettra Synchotron Light Laboratory i Italien. Grattis!

Vi (Eva Åkesson, Ann Fust och Anders Malmberg) hann även med ett besök på Nationellt centrum för Kvinnofrid, NCK. NCK har flera regeringsuppdrag som rör att utveckla och sprida kunskap om  mäns våld mot kvinnor. Tack Gun Heimer som tillsammans med medarbetare ordnade ett intressant besök för oss.