Igår avtackades Jörgen Tholin, rektor för Högskolan på Gotland. Han kommer att arbeta som universitetsdirektör på Göteborgs universitet framöver.

Samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland är ett arbete som Jörgen inledde tillsammans med min företrädare vid Uppsala universitet och som jag nu får förmånen att få vara med att förverkliga.Ett intensivt arbete pågår både i Uppsala och på Gotland. Det är en tradition av förnyelse som möter passion och vetenskap.

Omkring 150 personer är engagerade på olika sätt i arbetsgrupper. Tillsammans kommer vi att skapa några av de starkaste vetenskapliga miljöerna i Europa. Det gäller bland annat arkeologi och etnologi. Östersjösamarbetet är ett annat utvecklingsområde där vår gemensamma potential är stor och där vi är på väg att bygga något riktigt bra tillsammans. Vi vill också åstadkomma något mer – bygga vidare på Liberal Arts Education. Med högsta kvalitet, attraktivt både för studenter och forskare skapar vi något helt nytt. Allt kommer inte vara klart till första juli 2013 utan förnyelsearbetet kommer att pågå under flera år framöver. Som en god ledare har Jörgen sett till att det finns bra personer och god återväxt som tar över när han lämnar.  Jag vill välkomna Erika Sandström som rektorskollega och samarbetspartner i vårt gemensamma projekt för framtiden.

Jag tog tillfället i akt att gör olika besök på högskolan; Swedesd, speldesign och träffade några som arbetar med distansutbildning. Jag fick också möjlighet att träffa styrelsen för högskolan och diskutera utmaningar och möjligheter med vårt samgående.

Igår skrev jag tillsammans med de andra ledamöterna i Svenska Institutets insynsråd på DN debatt om att Sverige ska vara en attraktiv destination för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft från andra länder. Men en krånglig byråkrati försvårar rekryteringen. Viktigt att det städas upp efter avgiftsreformen och onödiga hinder tas bort. Jag har fått en hel del positiv återkoppling på artikeln.