I eftermiddag har vi haft ett möte med SLUs ledning. Vi ska ha den här typen av möten tillsammans varje termin för att diskutera samarbeten och gemensamma frågor. Vi har en hel del gemensamt, inte bara att vi finns i Uppsala. Idag gick vi igenom centrumbildningar, forskningssamarbeten och utbildningar som vi har tillsammans. Överlag fungerar det väl och samarbetena är uppskattade av de inblandade parterna. Ett samtalsämne blev den kommande forskningsproppen och budgetproppen och de nyheter som släpps successivt i förväg. I förra veckan hade Björklund en debattartikel i DN om kommande forskningssatsningar. Idag kom en promemoria upp på utbildningsdepartementets hemsida med titeln ”Fler vägar till jobb för unga- ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2013.” I denna föreslås en tillfällig ökning med 4 200 helårsplatser under åren 2013-2015. Det aviseras även en utbyggnad av ingenjörsutbildningar och denna sägs vara en permanent ökning. Bra att det sker en ökning men den är inte så stor. Men vi har inte sett hela budgetproppen ännu så det är svårt att komma med definitiva slutsatser om konsekvenser.