Internatet för ledningsrådet förra veckan gav inspiration för vårt fortsatta arbete. Vi håller på att summera det digra materialet som kom ut av alla våra diskussioner och presentationer. Områdena presenterade sina utmaningar för framtiden, studenterna gav sin omvärldsanalys, tillsammans gjorde vi en SWOT-analys. Många frågor kom upp. Vissa återkom frekvent som internationalisering, infrastruktur, samverkan i olika former, kvalitetsfrågor, personal och kompetensfrågor. Jag återkommer när vi kommit längre i arbetet med sammanställningen med analys och prioritering.

Förra veckan dominerades av välkomnande av våra studenter, nya som gamla. Hela staden förändras och lever upp. Man har ingen aning vad som kan dyka upp runt nästa gathörn. Men fortfarande är bostadssituationen svår för många av våra studenter. Ni som har möjlighet att hyra ut, kontakta gärna studentboet: http://www.studentboet.se/

Idag fick vi träffa några som arbetar med Junior Faculty, som är en organisation för företrädesvis disputerade  utan tillsvidare anställning (tex post docs, foass)vid Uppsala universitet. De organiserar seminarier om hur man skriver bra ansökningar, karriärutveckling och har ordnat Creativity Day. Syftet är att aktivt främja yngre forskares karriärer och skapa nätverk. Bra initiativ och tack till alla er som är engagerade i Junior Faculty.

På dagens ledningsråd togs det upp vissa Gotlandsfrågor, prioriteringar av kommande nätverk. Vi fick en genomgång av de framgångar vi har haft i årets Erasmus Mundus ansökningar. Viktigt att fler får kännedom om vilka möjlighet som finns och att det blir ett strategiskt verktyg för internationalisering. Områdena kommer att få besök och info av de som arbetar med frågorna universitetsgemensamt.

I veckan är det avtackning av Jörgen Tholin som slutar som rektor vid Högskolan på Gotland. Erika Sandström kommer att vara tillförordnad rektor fram till 1 juli 2013.