Med Eva på annan ort blev fredagen händelserik för prorektor, som för dagen även träder in som rektorsbloggare.

På morgonen ville TV4 Uppsala ha ytterligare kommentarer på veckans forskningspolitiska utspel av Jan Björklund. Jag sa att vi måste se helheten innan vi kan bedöma effekterna av den kommande forsknings- och innovationspropositionen, att tanken att stimulera rekrytering av internationella forskare är lovvärd och att “elitsatsningen” på individuella yngre forskare är intressant, men att forskningspolitiken behöver långsiktighet och helhetsperspektiv. Det är ju inte så att individuell excellens och starka miljöer står i motsatsställning till varandra. Jag sa också att Uppsala universtitet i princip ser positivt på att kvalitetskriterier skall styra statsanslagets fördelning, men att vi måste se vilken fördelningsmodell regeringen föreslår innan vi kan säga vad vi tycker. Det senare blev det korta inslagets vinkel: ”Uppsala universitet skeptiska till regeringens kriterier”. Se inslaget här

Nästa programpunkt var reccemottagningen i aulan. Detta är ju en av det akademiska årets större och festligare händelser. Tusentals förväntansfulla och stimmande recentiorer i och runt universitetshuset. Knökfullt i aulan. Uppsala-alumnen Micke Tornving var lysande som konferencier. Akademiska kapellet, Attraktionsorkestern och Erato svarade för musikunderhållningen. Jag talade, liksom kommunstyrelsens ordförande Lars Bäcklund, Studentkårens ordförande Klara Ellström och Curator Curatorum Ella Stensson. De flesta av oss spann på samma teman. Studenternas engagemang, vetgirighet och ambition är avgörande för utbildningskvaliteten. Uppsala erbjuder en unik och rik studiemiljö där man kan lära sig massor också utanför lärosalar och labb. Genom att engagera sig i nationer, kårer, föreningar, orkestrar och körer får man en rikare studietid och bidrar samtidigt till att Uppsala blir en ännu bättre studiemiljö. Hela tillställningen streamades och ligger nu på YouTube.

Senare på eftermiddagen var det avtackning i kanslersrummet av Överbibliotekarien Ulf Göransson, som går i pension. En välbesökt och trevlig tillställning. Ulf har ju under lång tid gjort viktiga insatser för universitet, först som lektor och professor vid Juridiska fakulteten i sammanlagt 17 år, och därefter som ÖB under de senaste 16 åren. Han mottog bland annat en festskrift där 37 bidrag samlats under en fyndiga titeln ”I lag med böcker”.