Idag skriver Jan Björklund på DN debatt om delar i innehållet av den kommande forskningspropositionen.  Regeringen gör som de gjort under de senaste åren. De presenterar delar av budgetpropositionen i förväg innan de presenterar helheten. Det är både bra och dåligt. Diskussionen om forskning och utbildning kommer upp i debatten under en längre tid men det blir också svårt att kommentera alla utspel innan vi har det svart på vitt och verkligen kan se vad satsningarna bakom rubrikerna innebär i sin helhet.

Flera förslag verkar bra men artikeln väcker också en mängd frågor. Exempelvis är satsningen på rekrytering av internationella forskare bra. Internationalisering är ett sätt att höja kvaliteten och att då kunna erbjuda internationellt konkurrenskraftiga villkor är viktigt. Att forskare får tillgång internationellt ledande forskningsmiljöer och infrastruktur som Sweden SciLifeLab i Uppsala/Stockholm, ESS eller MAXIV stärker vår attraktivitet. Minskad byråkrati för forskare är jag säker på att alla forskare välkomnar. Forskare idag ägnar mycket tid för att skriva ansökningar. Vi på universiteten har redan gjort en del och byggt upp stödfunktioner i form av forskningssekreterare och EU-koordinatorer.

Självklar är också satsningen på kvalitet.  Det är lite svårt att säga något mer om detta innan vi vet vilka indikatorer som kommer att användas. Kvalitetsutveckling är ledord för all vår verksamhet för såväl forskning som utbildning och innovation. Inom Uppsala universitet har vi gjort internationella kvalitetsutvärderingar av vår forskning både 2007 och 2011, KoF07 och KoF11. Dessa har också legat till grund för intern fördelning av forskningsmedel. Satsningen för yngre forskare är också väldigt bra. Inom fakulteter och forskningsprogram har vi utvecklat stöd för yngre forskare men det kan självklart bli bättre. Efter satsningen vid förra forskningspropositionen så anställdes fler än 100 yngre forskare. Även forskare som kommit lite längre i sin karriär behöver fortsatt stöd för att fler ska kunna utvecklas från framstående till excellenta. Kreativa individer skapar starka forskningsmiljöer därför är det olyckligt att ensidigt satsa på antingen individ eller forskningsmiljö.