I måndags började Anna Jönsson jobba som sekreterare åt mig och Anders Malmberg. Hon har tidigare arbetat vid Regeringskansliet.
Kontaktuppgifter:  Anna.Jonsson@uadm.uu.se (018-471 33 11).

Tidigare i veckan var jag i Kiruna på en rektorsretreat anordnad av SUHF, Sveriges universitets och högskoleförbund. Det var ett intensivt dygn med många givande diskussioner med rektorskollegor bland annat om Högskoleverkets kvalitetssäkringssystem.

Vi har haft flera besök. Idag var styrelsen för American Friends of Uppsala University här. AFUU hjälper vårt universitet på olika sätt bland annat med fundraising till stipendier för studenter. Styrelsen har ett stort engagemang och jag är mycket tacksam för deras arbete för och den roll de har som ambassadörer för vårt universitet. Läs gärna mer om American Friends of Uppsala University på deras hemsida.

I eftermiddags deltog jag i ett möte telefonledes om SUHF arrangerade med Lars Haikola (HSV) och några företrädare för lärosätena för att diskutera kvalitetssäkringssystemet. Stockholms universitets rektor Kåre Bremer har kommenterat mötet på ett bra sätt idag på sin blogg. Åsa Kettis (UU) gjorde en bra sammanställning och presentation om  de tveksamheter vi upplever med de hittills gjorda utvärderingarna.

Kommande vecka är vi inne i gängse mötesrutiner med Rektors ledningsråd på måndag och rektorssammanträde för beslut på tisdag. Vi kommer ha ett internat för Rektors ledningsråd tisdag –onsdag för att diskutera utmaningar för respektive område och universitets som helhet, professionellt och effektivt stöd för en modern kunskapsorganisation. Med detta och omvärldsanalyser gör vi en swot analys som ska ligga till grund för våra prioriteringar för framtiden, både på kort och på lång sikt.

Trevlig helg, själv kommer jag att delta i firandet av Eric Sahlström här i Uppsala imorgon. Jag bifogar en bild som jag tog i växthuset igår kväll på den blommande Victoria-näckrosen.