Erasmus Mundus Action 2 är ett EU-finansierat stipendieprogram för högre utbildning och forskning. Vi har haft stora framgångar i årets ansökningar med EMA 2. I förra veckan fick vi besked om ansökningarna vilket resulterade i medverkan i totalt 9 beviljade projekt för Uppsala universitet varav ett som koordinator för projektet PEACE i regionen Latinamerika. Regioner som ingår: Sydasien/Östasien, Mellanöstern, Latinamerika, Sydafrika. Uppskattat antal inkommande stipendiater: ca 150. Uppskattat antal utgående stipendiater: ca 10 (till Mellanöstern).

Så här har det gått tidigare år: 1 – 2009, 4 – 2010 och 3– 2011. Att vi nu är med i 9 projekt är en stor ökning. Sverige som helhet medverkar i 24 projekt i år. Uppsala och Lund står för totalt 17 av dessa. Stort tack till er alla som arbetar hårt med dessa ansökningar och program.

Igår fattade jag beslut om ny överbibliotekarie. Jag är glad att välkomna Lars Burman till sitt nya uppdrag. Universitetsbiblioteket är ett av Sveriges och Nordens mest framträdande vetenskapliga bibliotek. Det ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och är en viktig del av universitetets infrastruktur för forskning och utbildning. Biblioteket, som omfattar Carolina Rediviva och campusbiblioteken, har cirka 200 anställda och bedriver också utvecklingsarbete inom digital publicering samt ansvarar för ett betydande kulturarv med värdefulla och sällsynta specialsamlingar. Överbibliotekarien leder verksamheten och har en viktig roll i den svenska och internationella biblioteksvärlden. Det är en spännande verksamhet i stark förändring. Universitetsbiblioteket är ett av de allra främsta både vad gäller kulturarv och digital publicering. Mer information kan du hitta här.

Några av er har redan kommit tillbaka från semestern, andra har kanske precis påbörjat sin ledighet. Själv befinner jag mittemellan med några inhopp på jobbet för att hantera mer akuta ärenden och hålla undan i mailboxen. Ha en fortsatt fin sommar, vare sig ni arbetar eller har semester.