Almedalsveckan är intensiv, rolig, nyttig, jobbig och egentligen inte lik något annat. Jag tror att man måste vara här för att förstå vad den verkligen är. Det är fantastiskt att få diskutera och mötas kring utbildnings- och forskningspolitik från tidig morgon till sen kväll. Det är bra att som rektor få förklara och diskutera sådant som bekymrar oss vid lärosätena. Det är kul att få berätta om Uppsala universitet och hitta nya samarbeten.

Vi har haft intressanta och välbesökta seminarier om Kärnavfall – framtidens resurs? Multiresistenta bakterier, Utsättas för våld är ingen sjukdom. Flera av våra forskare har deltagit i andras evenemang. Uppsala universitet har både synts och hörts i debatten.

Igår har Uppsala universitet haft två arrangemang tillsammans med Högskolan på Gotland. Ett frukostseminarium om Liberal Arts Education, bildning och anställningsbarhet? Fullsatt och flera fick vända i dörren. Och ett eftermiddagsseminarium med mingel om vårt samgående med högskolan på Gotland. Det finns många positiva krafter om vill stötta oss i förnyelsearbetet här på Gotland.

På gårdagens program fanns dessutom SUHF:s lunchseminarium om utbildningens och forskningens roll i ett framtida samhälle arrangerat av framtidsgruppen som jag ingår i. Det var både underhållande och tankeväckande med Janina Tallskog som utbildningsminister 2030. Gårdagen avslutades med den trevliga traditionella rektorsmiddagen anordnad av Högskolan på Gotland.

Mina visitkort är nästan slut så det är tur att jag åker hem på fredag. Med mig i bagaget har jag förutom en mängd nya kontakter, ett nytt uppdrag om ett samarbete kring Östersjön, jag har fått berätta för både regeringen och för oppositionen om vad Uppsala universitet tycker om det minskade utbildningsuppdraget, jag har fått bekräftat och hämtat stöd för processen kring samgåendet med Gotland och mycket annat. Jag har dessutom fått med mig en massa nya idéer inför nästa år. Det känns bra att Uppsala universitet är med i debatten.

Jag vill passa på att tacka alla duktiga studenter, forskare och medarbetare som deltagit i debatter, minglat och träffat intressenter till Uppsala universitet. Ett stort tack också till alla, både här på Gotland men också i Uppsala, som sett till att allt har fungerat från smått till stort.