I gårdagens Unt uttrycker dekanen för den språkvetenskapliga fakulteten Björn Melander sin oro för neddragningarna av språkutbildningarna vid flera svenska lärosäten i en debattartikel med titeln ”Vem tar ansvar för språken?”.

Jag delar uppfattningen att statsmakterna kunde låta det nationella ansvar vi har för vissa språk åtföljas av särskilda resurser. Språken är en viktig del av det breda universitetet. I en internationaliserad värld och i ett mer mångspråkigt Sverige blir språk- och kulturkunskaper allt viktigare. I vårt budgetunderlag i våras till utbildningsdepartementet föreslog vi att vissa språk skulle ges högre ersättning per student genom få avräknas mot den s.k. övrig-prislappen. Det är en fråga som jag fortsatt kommer att driva.

Språken får liksom hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet en ordentligt förstärkt prislapp av regeringen. På två år, 2012-2013, ökar den s.k. HSJT-prislappen för helårsstudenter med 30 %. Konsistoriet vid Uppsala universitet har därutöver riktat en särskild kvalitetssatsning till språken på 8 miljoner. Denna särskilda satsning finansieras universitetsgemensamt av alla vetenskapsområden. Att de skulle vara övriga fakulteter inom humsam “som får stå för nästan hela denna summa” stämmer inte, men man är med och betalar sin andel som är knappt hälften.

Det stora problemet inför 2013 är den volymminskning som UU måste genomföra – men det är en utmaning inte bara för språken och humsam, utan för hela det breda universitetet inklusive teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci.

Sammanfattningsvis: humsam står, liksom övriga vetenskapsområden, inför jobbiga prioriteringar för att genomföra den påtvingade volymminskningen. Antagligen kommer inte språken att vara opåverkade av detta, men den frågan måste områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap få avgöra. Ingenting i konsistoriets verksamhetsplan pekar dock mot att språken skulle drabbas hårdare än andra viktiga utbildningsområden, snarare tvärtom. Den generellt ökade prislappen och den av konsistoriet beslutade riktade kvalitetssatsningen innebär sammantaget att ersättningen per språkstudent vid Uppsala universitet under 2013 torde ligga högre än på många år.

Till sist. Jag pratade igår med prorektorn vid Lunds universitet, som är tidigare prodekan och arbetat mycket med språken vid Lunds universitet. Hon uttryckte stor förvåning över de påstådda drastiska nedskärningarna i Lund.