Terminens sista möte med rektors ledningsråd var igår, och det sista för Uppsala studentkårs ordförande Karin Nordlund. Karin har gjort ett fantastiskt bra jobb och vi tackar henne för alla hennes fina insatser. Samtidigt välkomnar vi Klara Ellström som ny ordförande. På mötet diskuterade vi för- och nackdelar med ett eventuellt medlemskap i LERU (League of European Research Universities). Vi gick igenom resultatet av HSV utvärderingar hittills, det är nu totalt 90 huvudområden/yrkesexamina som utvärderats nationellt och 47 vid Uppsala universitet. Utfallet så här långt är 7 utbildningar med mycket hög kvalitet, 30 med hög kvalitet och 10 med bristande kvalitet. Vi kunde konstatera att vår handlingsordning fungerar väl, institutioner och ansvariga för utbildningarna kommer snabbt in med preliminära rapporter och sedan efter en månad genomarbetade handlingsplaner. SUHF har ett pågående arbete att ”granska granskningarna” och vi ser fram emot att ta del av deras slutsatser om det nya utvärderingssystemet.

I helgen var det ett inslag på Rapport under rubriken ”Kritik mot bantade universitet” som handlar om neddragningar på universiteten, som inte bara drabbar Uppsala universitet utan även flera andra lärosäten. Vi har haft mycket diskussion kring detta i vår VP planering under våren inför konsortiets beslut den 14 juni, det vet ni som brukar läsa bloggen.

Igår eftermiddags hade jag möte med UIF, Uppsala Idrottsförbund, för att diskutera samverkan och bl.a. möjligheter kring ett Riksidrottsuniversitet. För mig blev det en bra genomgång av den fina verksamhet som finns för barn/ungdomar i regionen. Jag visste inte idrottsverksamheten är så pass framstående här.

Nu förbereder jag mig för rektorssammmanträdet idag, det är närmare trettio ärenden idag. Så här i slutet på terminen brukar det vara en anhopning.