Vi hade besök av Japans ambassadör, Yoshiki Watanabe, idag. Vi har många långa och goda relationer med japanska universitet inom flera områden, och bilaterala avtal om utbyten med Kyushu, Kyoto, Nagoya, Tohoku, Keio, Sophia, Waseda och University of Tokyo. Japans kejsare besökte Uppsala universitet i samband med Linne´jubileet 2007, detta finns med i dvd-filmen som jag fått tidigare av mabassadöreren “The Journey of Their Majesties The Emperor and Empress of Japan to Foster International Goodwill”. Framöver kommer vi att bjuda in ambassadörer för de länder som vi har våra viktigare samarbetspartners i. Vi började göra en lista och den blev lång, längre än vad jag trodde den skulle bli. Vi har samarbeten i många länder runt om i världen, precis som vi ska ha.

Det märks att flera har rensat skrivbordet inför semestern. Listan med ärenden till nästa veckas rektorssammanträde är lång. Många kommer förbi med andan i halsen och vill ha underskrifter på brådskande ärenden nu strax före midsommar. Så här är det vid den här tiden på året och likaså strax före jul. Men snart lugnar det ner sig och vi ska alla fira midsommar. Imorgon far jag norrut, jag kommer att fira midsommar i Umeå.

Jag vill passa på att önska er alla en trevlig midsommar och tacka för den här terminen!