Idag pågår SANORDs internationella symposium vid Århus universitet i Danmark. Temat är Strengthening the role of universities as hubs of development through the southern Africa-Nordic Centre. Vi är medlemmar i SANORD sedan starten 2007 och en av grundarna. SANORD står för Southern African – Nordic Centre och är ett nätverk med nordiska universitet och universitet från södra Afrika. Just nu pågår en diskussion om konkurrens och kvalitet.

Uppsala universitet är välrepresenterade här och ISP, International Science Programme, presenteras i eftermiddag under rubriken “50 years experience of capacity building in basic sciences in developing countries”. 2016 kommer Uppsala universitet stå värd för SANORD mötet – här planerar vi i god tid.

Århus universitet har genomgått stora förändringar och reformer under de senaste åren. Ledningsrådet är inbjudna av rektor Lauritz B Holm-Nielsen att komma hit i höst. Det är bra om vi kan utbyta erfarenheter.