På gårdagens möte med rektors ledningsråd hade vi forskarutbildningen som tema för vår diskussion. Kommande HSVs utvärdering av forskarnivå verkar komma igång tidigare än vi trodde. Det är bra om vi kan vara proaktiva och påverka utvärderingsmetodiken på olika sätt. Vi kommer att se över antagningsordningen. Det är en del ändringar som krävs på grund av ändringar i högskoleförordningen. Frågan är om vi även vill göra andra ändringar när vi ändå är på gång. Vicerektorerna har med sig frågan till respektive område för avstämning.

På eftermiddagen deltog jag i ett seminarium med inbjudna gäster som SUHFs framtidsgrupp arrangerade. Hur kommer universitet och högskolor se ut 2030? Gruppen kommer även att arrangera ett spännande framtidsseminarium under Almedalsveckan den 4 juli, kom gärna dit, det kommer bli givande.

Just nu är jag på Gotland och väntar på att mötet med SI:s insynsråd ska börja. Vi kommer att framför allt diskutera Östersjösamarbete. I eftermiddag har jag ett möte med styrgruppen UU-HGo här på plats i Visby. Sedan är det vidare till Århus i Danmark och SANORD möte. SANORD är ett nätverk med nordiska universitet och universitet i södra Afrika. Uppsala universitet är en av grundarna och mycket engagerade inom nätverket. Torsdag morgon är jag på plats i Uppsala igen.