På dagens senat diskuterades ranking under rubriken ”Ranking – incitament eller förvirring”. En intressant inledningen gjordes av Åsa Kettis och Hans Ellergren. Hur mycket ska vi ta hänsyn till ranking? Vilka använder dessa och på vilket sätt? Diskussionen blev mycket både och, vi kan inte ignorera ranking men vi ska inte låta dem bli för styrande. Ett sunt kritiskt och realistiskt förhållningssätt.
Nästa punkt var om resursfördelningsmodell där Anna Wennergrund och Kerstin Jacobsson gav en klargörande presentation av modellen och de planeringsförutsättningar som vi har haft att hantera i år inom VP processen. Diskussionen fortsatte under punkten rektor och prorektors dialog. Vi betonade att oavsett modell så har vi ett antal saker att hantera inför 2013. Jag har skrivit om detta många gånger här på bloggen men tar det igen: Det som finns på minussidan är neddragningen av tillfälliga platser, nollpoängare, sänkning pga avgiftsstudenter samt att vi under 2012 har lagt ut uppdrag till områdena som ligger ca 30 miljoner över vårt takbelopp. Det finns även plustecken och prislappen höjs ytterligare för HSTJ 2013. Dessa effekter ger en minskning av antalet studenter och högre prislapp inom vissa områden. Detta måste vi hantera oberoende av vilken resursfördelningsmodell vi använder, det kommer vi inte ifrån. Vi kommer att förslå att anslagssparande på 42 miljoner används för att dämpa effekterna så att den totala minskningen av takbeloppet som helhet för 2013 enbart blir 15 miljoner. Någon tyckte att konsistoriet skulle ta detaljbeslut om hur områdena, fakulteterna och institutioner ska göra de kommande prioriteringarna. Jag tycker det skulle vara djupt olyckligt om vi rev upp vår arbetsordning och låter konsistoriet ta den typen av beslut.
Karin Nordlund, Uppsala studentkårs ordförande inledde ett pass där senaten pratade om ”Studentinflytande vid ett vägskäl?” Många lyfte frågor kring kursvärderingar. Sammantaget en rolig och debattglad senat. Även om vi inte ens kom fram till de frågor som Anders och jag hade hoppas få ventilera med våra senatorer. Men det kommer fler tillfällen.