Mötet igår med Lunds universitets ledning var givande. Vi har mycket gemensamt och som jag skrev igår, många samarbeten. Vi delar fyra SFO, strategiska forskningsområden: EpiHealth, StemTherapy, EXODIAB och eSSENCE. Som de största användarna av MAXlab har vi båda gemensamma intressen i det kommande MAX IV. Lund och Uppsala universitet har högt söktryck och efterfrågade utbildningar, både av studenter och arbetsmarknad, och vi är djupt bekymrade över nedskärningar inom högre utbildning som vi tvingas till. Vi vill vidareutveckla vår marknadsföring internationellt gemensamt och förslag om gemensamma seminarier på Europacentrum (Peking) och Nordic center (Fudan) togs upp. Studenterna lyfte effekterna av kårobligatoriets upphörande för redan 2013 är det dags att söka kårstatus igen. Vi delar synen att ett aktivt och starkt studentinflytande gynnar kvalitetsutvecklingen. Lunds universitet har flera kårer (9) och ett samarbetsorgan LUS. Som sagt var, det var inga problem att fylla ut tiden och vi har många gemensamma frågor. Nästa gemensamma ledningsmöte har vi i oktober via videolänk.