Vid mötet med SLU och regionförbundet kom frågan upp om minskning av högre utbildning i Sverige och vid Uppsalas två universitet. Jag blev förvånad över att våra politiker inte kände till detta. Men det blev en bra dialog och jag hoppas på stöd för vårt universitet så att vi ska få behålla vår volym. Bostäder och hur viktigt detta är för rekrytering av både studenter och av personal togs naturligtvis också upp vid mötet.

HSVs utvärderingar blev ett självklart samtalsämne när några av landets rektorer träffades igår eftermiddag. Utvärderingarna går i huvudsak ut på att pröva ifall studenternas examensarbeten uppfyller de mål som finns i högskoleförordningen. Är det den bästa metoden för att mäta kvalitet? Målen i högskoleförordningen är för hela utbildningen sammantaget, exjobben speglar inte alltid helheten för alla utbildningar. Vidare verkar det bli stor skillnad på betygsutfallet mellan olika huvudområden och bedömargrupper. Det ska bli intressant att se ifall HSV och det nya systemet klarar av likvärdig utvärdering som utlovat. SUHF har tillsatt en grupp som analyserar resultaten och jag ser fram emot att ta del av vad de kommer fram till. Jag vill betona vikten av att vi har ett bra och tillförlitligt externt utvärderingssystem i Sverige som är internationellt erkänt samtidigt som varje lärosäte har ansvar för sin interna kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Inom Uppsala universitet ska vi ständigt arbeta med kvalitetsutveckling.

Jag vill passa på att önska er alla en trevlig helg. Själv sitter jag på tåget på väg söderut just nu. I eftermiddag paddlar jag ut i Blekinge skärgård och min plan är att vara ute bland öarna några dagar. Med en nyinköpt sovsäck (modell varm) hoppas jag att slippa frysa om nätterna. Trevlig helg.