På dagens program står det besök på SLU med Regionförbundet. Vi träffas regelbundet varje termin och diskuterar gemensamma frågor. Bostadfrågan är självklart en fråga som kommer att tas upp. Vi kommer att diskutera den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0 där man bland annat sätter upp som mål att en större andel som avslutat en gymnasiet ska påbörjat högskolestudier inom tre år. Detta är ett mål vi vid Uppsala universitet gärna hjälper till med. Men då måste vi ett utökat uppdrag (och takbelopp) av staten. De senaste årens reformer införande av studieavgifter, nollpoängare, borttagande av tillfälliga platser) har lett till att vi måste minska antalet studenter i tider när vi har många sökande till våra utbildningar på alla våra områden. Andra länder som tex Danmark ökar sin ambitionsnivå när det gäller högre utbildning. Det togs upp nyligen i en debattartikel av några av våra studenter. Läs gärna den debattartikeln i UNT. Med tanke på att Sverige inte ligger i topp i jämförelse med våra nordiska grannar, snarare tvärtom, och vi är i genomsnittet bland OECD länderna så finns det utrymme för förbättring. Jag länkar till en artikel jag skrev på Newsmill för ett tag sedan i den här frågan. Jag anser att varje årskull som går ut gymnasiet åtminstone ska ha samma chans och möjlighet till högre utbildning, inte mindre, och att Sverige borde höja sina ambitioner.