Det var flera saker på gång i helgen, bland annat Akademiska rodden och Svenska Akademiska Mästerskapen (dressyr och hoppning) arrangerat av Upsala Akademiska ridklubb. Det händer något varje dag.

Igår, söndag, hade vi besök av provost Judyth Sachs från Macquarie University, Australien. Hon har stor erfarenhet av arbete med olika typer av utvärderingar och kunde ge oss goda råd inför KrUUt panelens besök i september så vi får bästa nytta av allas insatser. Efter lunchmötet for Anders Malmberg till Kina. Han reser med en Uppsaladelegation som bland annat besöker Zhejiang och Fudan University. Båda är universitet som vi har goda relationer till och vi vill gärna utveckla mer samarbete.

Idag är det ledningsråd med den kommande lokalförsörjningsplanen som huvudpunkt. I eftermiddag är det ett extrainsatt ledningsmöte för att diskutera VP. Senare i eftermiddag blir det ett första spadtag för Freia.