På gårdagens ledningsråd tog vi åter upp utredningen om utfasning av utbildningsbidrag med planeringsförutsättningar och konsekvensanalys. Flera universitet som Lund, Umeå, Linköping och Chalmers tekniska högskola har redan beslutat om att fasa ut utbildningsbidragen. Andra är på gång. Hos oss har juridiska och utbildningsvetenskapliga fakulteterna redan lämnat utbildningsbidragen som försörjningsform. Nu kommer förslaget ut på remiss till er och jag ser fram emot att få era kloka synpunkter rörande förslaget om utfasning av utbildningsbidrag.

Efter helgerna och firandet av sista april har ärenden samlats på hög. Idag blir det tjugo ärenden på rektorssammanträdet. Efter RS i eftermiddag har vi Studentsamverkan, där vi i ledningen träffar studentrepresentanter och diskuterar en rad olika frågor. Denna typ av möten sker ca 2 gånger per termin. Idag kommer det bland annat upp bostäder, utvärdering av studieavgifter, revidering av riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

Imorgon åker jag till Barcelona för att delta i LERU:s 10 år firande. LERU är League of European Research Universities, ett nätverk med 21 forskningsintensiva universitet i Europa.