Vi, Ulf Danielsson och jag, besökte MAX och ESS i Lund igår. Arbetet med att bygga MAX IV är i full gång och på bilden ser du oss när vi har blivit guidade runt på byggplatsen i regnet och den skånska leran. MAX IV blir nästa generation synkrotronstrålning i Sverige och kommer att ersätta de befintliga MAX I, II och III. Läs mer om MAX IV och följ bygget via en webbkamera. Uppsala universitet är idag en av de största användarna av MAXLAB.

Den blivande grannen ESS , European Spallation Source, kommer att byggas senare. Konstruktionen av anläggningen kommer formellt att starta 2013 och den första neutronen beräknas till 2019. Därefter kommer en uppbyggnadsfas och 2025 är anläggningen i full gång. Uppsala universitet har utvecklingsuppdrag för den framtida ESS-anläggningen.