Uppsalahem/Studentstaden planerar bygga 250 studentlägenheter i anslutning till Scandionkliniken i Blåsenhusområdet.  Bygglovsärendet har överklagats till Mark och miljödomstolen, men i fredags fick vi veta att överklagandet avslagits. Nu hoppas vi att byggnationen kan sätta fart så snart som möjligt. Bostadsbristen är ett av de största hindren för den fortsatta utvecklingen av Uppsala universitet. Därför är detta besked extra glädjande.

På rektors ledningsråd igår tog vi upp Gotland (stående punkt), utfasning av utbildningsbidrag, program för internationalisering och prefektens uppdrag. Vi har arbetat med ett underlag om planeringsförutsättning och konsekvensanalys gällande utfasning av utbildningsbidrag vid Uppsala universitet. Nu har det kommit en remiss från utbildningsdepartementet om förslag till åtgärder för att förbättra doktorander studiesociala villkor där man skriver att avskaffa utbildningsbidraget bör vara ett långsiktigt mål. Vår frågeställning blir då ifall vi vill sätta vår egen tidsplanering för utfasningen som flera lärosäten redan har gjort eller vänta på att det lagstiftas. Frågan kommer upp igen på rektors ledningsråd efter bearbetning av underlaget. På eftermiddagen hade vi ett extrainsatt ledningsråd om verksamhetsplanen för 2013. Som lyfts flera gånger i debatten om modellen, så har vi utmaningar att hantera. Idag är det rektorssammanträde och sedan iväg till Gotland.