En innehållsrik vecka som avslutades med områdesdialog med ledningen för medfarm. Områdesdialogerna är ett nytt inslag i VP processen. Jag tycker det är viktigt att vi i universitetsledningen tar oss tid, sätter oss ner och fokuserar på varje enskilt områdes utmaningar och möjligheter. Vår ambition är att ha kvalitetsdialoger med områdena på ett likartat sätt under hösten.

Nästa vecka innehåller besök på Gotland och i Lund. Tisdag –onsdag ska jag tillsammans med en grupp från Uppsala universitet besöka Högskolan på Gotland. Jag har fått många positiva kommentarer om vårt samgående. Nu ser jag fram emot att få lära känna den verksamheten bättre, träffa lärare och studenter. På torsdag besöker jag tillsammans med vicerektor Ulf Danielsson Max och ESS i Lund. Vi är den största användaren av Max och vi ska utveckla delar till ESS. Båda dessa är/blir viktig infrastruktur för vår verksamhet.

Nu är jag på väg söderut för att träffa familj och vänner. Ha det bra i helgen!