Nu är vi på internat med konsistoriet. Nyligen har det varit internat med dekaner och senaten. Det ger mycket att få träffas ett dyg och att hinna diskutera mer övergripande frågor. Det hjälper mig att lära känna verksamheten och vårt breda universitet bättre.

Igår inleddes mötet med att vicerektorerna för respektive område tog upp sina tankar kring strategisk utbildningsplanering och framtidsperspektiv från KoF11. Intressanta och skiftande presentationer med olika fokus. Sedan var det presentationer av tre lovande forskningsprojekt  av Gustav Gredebäck, Cecilia Wassberg och Mattias Jakobsson som alla fick uppskattande applåder av hela konsistoriet. Vi fick även en genomgång om hur fundraising verksamheten utvecklas.

Sist på dagen och under kvällen var ett diskussionspass med rubriken ”Hur kan/vill styrelsens ledamöter bidra till universitetets verksamhet?” Samtalen rörde inre arbetsformer, en önskan om att ha mer strategiska diskussioner i ett tidigare skede. Externa relationer, hur tydligare ingångar behövs på olika nivåer, hur vi ska få fler stipendier. Konsistoriets roll och ansvar, med ”autonomireformen” och arbetsordning lyftes. Det är tydligt att vi har mycket engagerade ledamöter som vill bidra på många olika sätt att utveckla vårt universitet.

Studentinflytande står först på agendan idag. I rektors rapport kommer jag ta upp representationskostnader, aktuella rankings, ScliLifeLab, antagningssiffror till internationella masterprogram. Finns det tid så  visar jag filmen från universitetsdagarna på Ångström.  Sedan  är det själva mötesdelen, med två ärenden på dagordningen; hemställan rörande Gotland och modell för fördelning av gu-anslag.  Information om VP 2013 ska också ges.