Idag fattade Uppsala universitet och Högskolan på Gotland beslut om att gå in med en begäran till regeringen om att Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Klockan 10.11 tog vårt konsistorium beslutet och klockan 11.04 fattade styrelsen på Gotland sitt beslut. Det finns entusiasm och förväntan hos båda lärosätena. Nu börjar en spännande tid att med kvalitet och passion inleda ett framtidsarbete på Gotland.  Jag ser fram emot att underteckna hemställan nästa vecka tillsammans med rektor vid Högskolan på Gotland. Läs om våra visioner i debattartikeln som publicerades på SvD Brännpunkts webb.  

Det andra beslutet på konsistoriets bord var förslaget till ny beräkningsmodell för resursfördelning. Det blev riktigt bra och konstruktiva diskussioner på mötet. Jag uppskattar att konsistoriet gav oss vägledning i det fortsatta arbetet med ett tillägg till beslutet:
 ”att uppdra till rektor att inför konsistoriets fördelningsbeslut i verksamhetsplanen för 2013 särskilt beakta effekterna för respektive vetenskapsområde gällande ändring av takbelopp, prislappar och särskilda uppdrag så att Uppsalas universitets unika profil som ett brett universitet kan vidmakthållas.”

Som jag skrivit tidigare på bloggen, så har vi utmaningar framför oss. Takbeloppet sänks inför 2013 vilket innebär, tyvärr, att vi kan erbjuda förre studenter möjlighet att studera hos oss.  Det känns fel när söktrycket till universitet och högskolar samtidigt ökat. Vid vårt universitet ökade det med 7,6 %, vi har några av de mest populära utbildningarna i Sverige.

Dagen avslutade med en fascinerande Fulbrightföreläsning av professor Jonas Björk med titeln ”From Indian Book to Cable TV sex: The American Media Prescence in Sweden”

Idag gick SUHF ut med ett pressmeddelande om att “Sveriges utvärderingssystem av högre utbildning underkänns” .Det svenska utvärderingssystemet lever inte upp till internationell standard enligt ESG. Inte oväntat måste jag tyvärr konstatera.